Back to Top

Arvot ohjaavat toimintaamme

Välittäminen

Välitämme asiakkaista, toisistamme, yhteistyökumppaneistamme ja ympäristöstämme. Lunastamme lupaukset: pidämme aikataulut ja sopimukset. Etsimme parasta ratkaisua.

Tekemisen meininki

Vaikutetaan asioihin. Tehdään asiat loppuun. Osallistutaan.

Asenne

Asioiden ja itsensä kehittämisen halu. Jatkuva oppiminen. Erotumme eduksemme. Tieto, taito ja tahto - ammattilainen.

Tavoitteellisuus

Suunnitelmallisuus. Tehokkuus ja tuloksellisuus. Seuranta.

Kunnioitus

Yhteistyö ja auttaminen. Rehellisyys ja avoimuus.


ILMAPALLOKESKUS